Myjki HDS

Myjki HDS

Wydajnie i skutecznie dzięki wysokociśnieniowym myjkom na gorącą wodę Karcher HDS

Karcher HDS na gorącą wodę może podnieść temeperaturę wody w zakresie 12°C do nawet 155°C. Wykorzystanie gorącowodnego systemu wysokociśnieniowego Karcher daje imponującą efektywność ekonomiczną, osiąganego rezultatu mycia i bezpieczeństwo dla środowiska. Ponadto Karcher HDS są doskonale radzą sobie z uporczywymi zabrudzeniami na dużych powierzchniach przy ograniczeniu ciśnienia roboczego, czasu czyszczenia i ilości środka czyszczącego.

Wysoka temperatura gwarantuje najlepsze rezultaty czyszczenia

Energia cieplna to ważny czynnik w procesie czyszczenia. Ciepło przyspiesza procesy chemiczne,wzrost temperatury już o 10°C podwaja czas szybkości reakcji, natomiast wzrost o 20°C przyspiesza czas jeszcze w szybszym tempie. Dzięki temu zabrudzenia pochodzące od olejów, tłuszczów, sadzy są łatwo rozpuszczane i natychmiast usuwane. Ponadto temperatura skraca czas schnięcia. Z praktycznego punktu oznacza to, że wzrost temperatury wody może skrócić czas aż o 35% przy bardzo wysokiej efektywności usuwania zanieczyszczeń. Większość urządzeń HDS posiada zdolność wytwarzania pary pod wysokim ciśnieniem. Kombinacja pary i wysokiego ciśnienia pozwala na higieniczne czyszczenie bez potrzeby użycia środków czyszczących. Para wodna o temp. 155°C doskonale usuwa powłoki bitumiczne i malarskie, szadzę, porosty i glony.

Zalety gorącej wody


zapraszamy na www.bravos.pl

 Mniejsze zużycie środków czyszczących


zapraszamy na www.bravos.pl

 Krótszy czas schnięcia


zapraszamy na www.bravos.pl

 Mniej drobnoustrojów

zapraszamy na www.bravos.pl

 Oszczędność czasu