TEINNOVA Czyszczenie systemów wentylacyjnych i kanałów tłuszczowych

TEINNOVA Czyszczenie systemów wentylacyjnych i kanałów tłuszczowych

Technologia udrażniania układów klimatyzacyjnych oraz odtłuszczania wyciągów kuchennych.

Przegląd oferty systemów TEINNOVA

W celu zapewniania zdrowego otoczenia w pomieszczeniach wymagane jest cykliczne oczyszczanie ciągów wentylacyjnych. Systemy marki Teinnova zostały stworzone z myślą o dezynfekcji oraz usuwaniu zanieczyszczeń z obszarów klimatyzacji i kanałów tłuszczowych. W miejscach tych wraz z upływem czasu gromadzą się liczne drobnoustroje, a także pyły, które przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza. Dodatkowo, w przypadku kuchni przemysłowych, tłuszcze zalegające w układach zwiększają ich eksploatacje, skracają żywotność oraz powodują zagrożenie w postaci pożaru.

Społeczeństwo coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest oddychanie czystym powietrzem, wolnym od zanieczyszczeń, cząsteczek, drobnoustrojów, bakterii i innych materiałów zawieszonych, które mogą powodować poważne, a nawet przewlekłe choroby.

Czyszczenie systemów wentylacyjnych

Na szczęście istnieje ogólnoświatowa ogólna tendencja do zatwierdzania przepisów regulujących konserwację i dezynfekcje systemów klimatyzacyjnych. Po przestudiowaniu tych danych możemy jednoznacznie stwierdzić, że działalność czyszczenia systemów klimatyzacyjnych jest w fazie pełnej ekspansji. Stanowi to okazję zarówno dla przedsiębiorców, jak i firm zajmujących się sprzątaniem lub konserwacją, którzy chcą rozszerzyć lub zdywersyfikować swoją działalność. Do tych usług można podchodzić z różnymi konfiguracjami urządzeń dostosowanych do rodzaju i skali instalacji, które mogą zawierać najnowsze innowacje techniczne.

System czyszczenia kanałów tłuszczowych

W kuchniach przemysłowych znajdują się systemy ekstrakcyjne przeznaczone do usuwania dymu i zapachów. Wyrzucane opary są wysokimi smarami, które gromadzą się w filtrach, okapach, przewodach i ekstraktorze. Ten smar jest wysoce łatwopalny i jest odpowiedzialny za większość pożarów, które występują w restauracjach. Zabrudzone systemy również zmuszają respirator do cięższej pracy, zużywając więcej energii niż to konieczne, tworząc nieprzyjemne zapachy, przez niedostateczną wentylację. Dzięki regularnemu czyszczeniu instalacji urządzeniami TEINNOVA można uniknąć niepotrzebnego ryzyka.

Technologia odkażania powierzchni i pomieszczeń

Specjalizując się w sektorze czyszczenia technicznego, będziesz w stanie wyróżnić się na tle konkurencji. Istnieje również ogromny rynek, który może zaspokoić te usługi, oferując swoim klientom rozwiązania problemów generowanych przez brak czyszczenia serwisowego.