TEINNOVA Czyszczenie systemów wentylacyjnych i kanałów tłuszczowych

TEINNOVA Czyszczenie systemów wentylacyjnych i kanałów tłuszczowych

Technologia udrażniania układów klimatyzacyjnych oraz odtłuszczania wyciągów kuchennych.

W celu zapewniania zdrowego otoczenia w pomieszczeniach wymagane jest cykliczne oczyszczanie ciągów wentylacyjnych. Systemy marki Teinnova zostały stworzone z myślą o dezynfekcji oraz usuwaniu zanieczyszczeń z obszarów klimatyzacji i kanałów tłuszczowych. W miejscach tych wraz z upływem czasu gromadzą się liczne drobnoustroje, a także pyły, które przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza. Dodatkowo, w przypadku kuchni przemysłowych, tłuszcze zalegające w układach zwiększają ich eksploatacje, skracają żywotność oraz powodują zagrożenie w postaci pożaru.