Światowy Dzień Mycia Rąk - 15 października

 

Jak ważna jest odpowiednia higiena rąk?

15 dnia października obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk. To międzynarodowe wydarzenie ustanowiono w roku 2008 przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu kształcenia właściwych nawyków higienicznych, a zwłaszcza tych, związanych z myciem rąk. Akcja objęta jest także patronatem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W pierwszych obchodach tego przedsięwzięcia udział wzięło ponad 200 milionów dzieci z 86 krajów, rozmieszczonych na 5 kontynentach. Ponadto, w 70 państwach wydarzenie to celebrowano przy współpracy z instytucjami rządowymi oraz organizacjami non-profit.

Jak zapobiegać zakażeniom krzyżowym jak chronić się przed wirusami

Światowy Dzień Mycia Rąk to szereg działań edukacyjnych, skierowanych w szczególności do najmłodszych odbiorców. Głównym zamierzeniem tej inicjatywy jest pomoc w zrozumieniu znaczenia zachowania odpowiedniego poziomu higieny oraz przekazaniu tej wiedzy dalej. Powodem, dla którego ONZ zdecydowało się na stworzenie takiego wydarzenia jest fakt, że wciąż zbyt wiele dzieci z tzw. Globalnego Południa umiera z powodu powikłań po zatruciach pokarmowych lub infekcjach dróg oddechowych.

Dlaczego należy regularnie czyścić dłonie?

Skala problemu jest duża, a liczby nie pozostawiają złudzeń. Oto kilka spośród danych statystycznych, które pozwolą uzmysłowić wszystkim, jak wiele jeszcze należy zrobić.

  • na 1 cm² dłoni może znajdować się nawet 5 milionów bakterii;
  • każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na ręce dostaje się od 100 do 10 tys. drobnoustrojów;
  • biurka, sprzęt komputerowy oraz smartfony pokryte są nawet 300-400 razy większą ilością zarazków niż publiczna toaleta;
  • brudne ręce są także przyczyną 70–90% zakażeń szpitalnych (to więcej, niż ginie w wypadkach samochodowych);
  • według badań tylko 50% mężczyzn i 75% kobiet myje ręce po opuszczeniu toalety.;
  • jedna osoba może przenieść zarazki nawet na 14 dodatkowych osób i 5 przedmiotów;
  • wg danych z 2012, co roku 3,5 miliona dzieci do 5 roku życia umiera z powodu powikłań wynikających z niewłaściwej higieny rąk;
  • eksperci WHO są zdania, że systematyczne mycie rąk przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety mogłoby uratować więcej osób niż leczenie farmakologiczne lub szczepienia

Jak zapobiegać wirusom i bakteriom jak skutecznie myć ręce

W jaki sposób właściwie myć ręce?

W obecnych czasach, zainteresowanie tematem higieny związane jest z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Należy jednak pamiętać, że wirus ten zachowuje się w podobny sposób do wielu innych mikroorganizmów, których można uniknąć odpowiednio dbając o czystość własnych rąk. Aby skutecznie zapobiec zagrożeniu, dłonie powinny być myte około 30 sekund. Niezwykle istotne jest także użycie skutecznego środka myjącego oraz technika tej czynności. Dokładne czyszczenie powinno się odbywać poprzez pocieranie dłoni o siebie, zwracając baczną uwagę na przestrzenie między palcami, kciuki oraz wnętrza dłoni. Badania wykazały, że aż 95% ludzi nie myje rąk odpowiednio długo, ograniczając się do 6 sekund, co nie daje gwarancji całkowitego usunięcia drobnoustrojów.

Istnieją wszakże miejsca, gdzie normy higieniczne są znacznie bardziej restrykcyjne. Dotyczy to m.in. pracowników szpitali i obiektów gastronomicznych, gdzie każde mycie rąk powinno poprzedzać odpowiednią dezynfekcję dłoni.

Przyjrzyjmy się również, jak podobne programy funkcjonują na naszym podwórku. Jednym z projektów wartych zwrócenia uwagi jest akcja „Zdrova.Strefa”/”HANHA”, będąca inicjatywą mieszkańców Wrocławia. Jej głównym założeniem jest rozpowszechnienie nawyku częstego mycia rąk wodą i mydłem po skorzystaniu z toalety oraz przed jedzeniem na poziomie lokalnym. Podobne działania podjęła fundacja Redemptoris Missio, organizując akcję „Podaj mydło”, której celem jest zebranie jak największej liczby kostek mydła, które docelowo trafią na misje w Afryce i posłużą w nauce podstawowych zasad higieny.

Źródło: HigienaCenter