SPACEVAC Odkurzanie na wysokości, ATEX, czyszczenie rynien

SPACEVAC Odkurzanie na wysokości, ATEX, czyszczenie rynien

Mechanizm usuwania zanieczyszczeń z trudno dostępnych przestrzeni.

Kompletny zestaw narzędzi czyszczących do pracy na wysokości, w strefach zagrożenia wybuchem, a także do udrażniania systemów orynnowania. Wyspecjalizowane rozwiązania do usuwania brudu, kurzu oraz pyłu z trudno dostępnych obszarów przy powierzchni stropu mają znaczący wpływ na poprawę poziomu jakości powietrza w pomieszczeniu. Technologia ATEX w istotny sposób ogranicza ryzyko eksplozji powstałej wskutek kontaktu wyładowania elektrycznego z warstwą pyłu nagromadzonego na powierzchni. Bezpieczeństwo operatorowi, mającemu podczas pracy styczność z bardzo wysokim napięciem zapewni z kolei system SpaceVac High Voltage, zapewniający ochronę do nawet 50 000V.