Promocja Wiosenna 2020

Promocja Wiosenna 2020

Akcja Wiosenna Promocja z Karcher

Skorzystaj ze specjalnej oferty przy zakupie urządzeń profesjonalnych.

Czas trwania Akcji:

  • sprzedaż urządzeń objętych Akcją Promocyjną: od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. lub do wyczerpania zapasów
  • sprzedaż profesjonalnych produktów Kärcher w Punktach Sprzedaży związana z przekazaniem Sprzedawcy przez Uczestnika Akcji Vouchera zakupowego: od 01.04.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.

Wraz z zakupem urządzenia objętego Akcją Promocyjną otrzymuje od Sprzedawcy Voucher zakupowy o wartości podanej w karcie produktu. Voucher zakupowy upoważnia Uczestnika Akcji do jednorazowego zakupu produktów marki Kärcher w tym samym Punkcie Sprzedaży od którego otrzymał Voucher, przy czym Uczestnik Akcji dokonując zakupu przy użyciu Vouchera otrzyma rabat na produkty w kwocie odpowiadającej wartości Vouchera.Kupując produkty marki Kärcher z użyciem Vouchera, Uczestnik Akcji otrzyma fakturę, której wartość pomniejszona zostanie o wartość Vouchera zakupowego, jednak minimalna wartość faktury wyniesie 1,00 pln netto, przy czym obowiązany jest wtedy do zwrotu Vouchera

Więcej informacji

Deklaracja uczestnika Akcji

Regulamin Akcji