Aktualności

2016

Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów rozpoczeliśmy wdrożenie systemu CRM ITCube.
Korzyści wynikające z tej technologii umozliwią nam pełną mobilność, otwartość,
stabilność oraz elastyczność.